LINEX fonden

Linexfonden, der er oprettet i henhold til testa-mentarisk bestemmelse af grundlæggeren af virksomheden Linex A/S, Rødovre, civilingeniør Frede Duelund Nielsen, har til formål

dels at støtte uddannelse, af hvad art nævnes kan, derunder den videre uddannelse ved et universitet eller ved de højere læreanstalter.

(Uddannelsesstøtte kan ikke søges af enkelt-personer, men alene af uddannelsesinstitutioner, der vil påtage sig at fordele beløbet).

dels at støtte sygdomsbekæmpelse, herunder særlig til fordel for spastiske børn,

enten i form af økonomisk hjælp til sygdomsramte til fremme af deres helbredelse med særlig hensyntagen til spastiske børn, for så vidt de er økonomisk trængende.

(Der kan alene søges midler til sygdoms-bekæmpelse og helbredsfremme, men ikke til lindring af en sygdom.)
Der kan ikke søges til forskningsprojekter.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet kan downloades her og udfyldes på skærmen som PDF.
Ansøgningen skal fremsendes i papirform vedlagt diverse bilag.

Download ansøgningsskema

 
NB ! Der er pt. kun mulighed for et meget begrænset antal legat- portioner til enkeltpersoner.
 
En enkelt legatportion kan højest
andrage kr. 20.000,00.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsskemaet med bilag skal være fonden i hænde senest den 31. marts.

Fondssekretariat:
Ansøgningen sendes til Linexfonden på adressen:
Linexfonden
c/o Advokatfirmaet Per Edrén
Farum Hovedgade 15,
3520 Farum