Priser

Ejendomshandler Normalpriser.

Ejerlejligheder: kr. 9.000,00.

Forældrekøb, alt incl.: kr. 10.500,00.

Huse, sommerhuse og grunde: kr. 9.500,00.

Projektkøb: fra kr. 12.000,00

Priserne gælder for ejendomme med en købesum under 4.500.000,00 kr.

Andet

Oprettelse af anpartsselskab: fra kr. 6.000,00.

Testamenter: fra kr. 3.500,00.

Ægtepagter: fra kr. 3.500,00.

Priserne er incl. moms.

Kontakt os for oplysninger om priser på andre opgaver.

Vi sørger naturligvis for i videst muligt omfang at skaffe hel eller delvis dækning for honorarer og omkostninger gennem offentlig retshjælp, fri proces eller retshjælpsforsikring.