Ejendomskøb og -salg samt skøder

Advokaten er din eneste uvildige rådgiver, når der skal handles hus

Nøglen i den ene hånd – juridisk garanti i den anden

De fleste privatpersoner handler kun hus én eller få gange i deres liv, og ejendomskøbet har ofte meget stor betydning for privatøkonomien.
Hos os er du sikret, at det altid er dine interesser, der kommer i første række, når der skal handles hus.

Markedet for hushandler er gennem de seneste år blevet centreret omkring ejendomsmæglere, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, der ofte er inde i et tæt samarbejde.

De nye tider gør advokatens rolle om muligt endnu vigtigere end tidligere. Advokaten er i dag den eneste uafhængige aktør på ejendomsmarkedet, og vi kan bidrage med rådgivning om alle relevante forhold, fra tilstandsrapporter til forurening og finansiering.

Advokaten er specielt uddannet til at rådgive om ejendomskøb og udfærdigelse og ekspeditioner af skøder.

Advokaten er den juridiske garanti for en god og tryg ejendomshandel både for køber og sælger.

Salærtakster for køberrådgivning og berigtigelse af ejendomsoverdragelse kan ses på siden Vore priser.

Det gør advokaten ved køberrådgivning

  1. Vi sikrer, at alle oplysninger om ejendommen, som er af betydning for dit køb og for den påtænkte benyttelse, bliver tilvejebragt.
  2. Vi undersøger og kontrollerer oplysningerne.
  3. Vi rådgiver om de tekniske, økonomiske og juridiske konsekvenser af oplysningerne.
  4. Vi gennemgår det foreliggende udkast til købsaftale.
  5. Vi foreslår de ændringer, præciseringer og tilføjelser, som vores kontrol og rådgivning giver anledning til.
  6. Vi udfærdiger og ekspederer de nødvendige dokumenter, for eks. skøde, pantebreve.
  7. Vi sørger for, at dokumenterne bliver tinglyst, og at sælger ikke får rådighed over købesummen før skødet er tinglyst.
  8. Vi udarbejder refusionsopgørelse.
  9. Vi sørger for, at køber og sælger opfylder alle deres forpligtelser.